Tomasz Kopecki

O mnie

Tomasz Kopecki urodził się w 1963r. w Mielcu. Studia o profilu lotniczym ukończył w Rzeszowie, gdzie zamieszkuje do dziś. Zawodowo zajmuje się pracą naukowo – dydaktyczną. Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym Politechniki Rzeszowskiej.
Szczególne miejsce w jego zainteresowaniach zajmuje lotnictwo.
Zadebiutował literacko w roku 2007, powieścią „Psy i rycerze”.
Jest również autorem dwu powieści z gatunku science-fiction: "Mediapolis" (2009) oraz "Świat bez granic (2011).